8 results.
  1. FLEXStor: mērogojama augstas veiktspējas ...

    FLEXStor ir “viss vienā” jeb hiperkonverģētas infrastruktūras risinājums, kurā ietilpst klasterēta skaitļošanas platforma, programmdefinēta datu glabātuve un virtualizācija.