Creating an Aerodrome Mapping Database


Metrum

Elektroniskās vides/sistēmas( AMDB), izveide, kas ļauj:

1.           automatizēt lidlauka karšu sagatavošanu ANID pusē tālakai publicēšanai AIP;

2.           atspoguļot lidlauku kartogrāfiskos datus elektroniskajā vidē;

3.           organizēt  lidlauka kartogrāfisko datu izmantošanu digitālo NOTAM pielietošanai;

4.           sniegt iespēju nodrošināt A-SMGCS sistēmu  ar nepieciešamajiem kvalitāti garantējošiem atbilstoša formāta datiem;

5.           importēt lidlauku kartogrāfisko, šķēršļu un apvidus datus, kas saņemti ANID noslēgto formālo vienošanos ietvaros, uz AMDB;

6.           eksportēt AMDB esošos datus uz dažādiem aviācijas un industriālajiem datu apmaiņas standartiem.

Manufacturer information

Worldwide Survey, Planning, Consulting
& GIS data and Geospatial systems company