Clients Flow Control


Screen Group SIA

Sakarā ar COVID-19 radīto epidemioloģisko situāciju, kas mainās valstī katru dienu, regulējumi, kas nosaka mazumtirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas kritērijus, arī mainās ļoti bieži, un uzņēmumiem ir nepārtraukti jāadaptējas šiem noteikumiem.

  • Kā nodrošināt maksimāli pieļaujamo klientu atrašanos telpā vienlaicīgi?
  • Kā zināt cik vēl klientu var uzņemt telpas?
  • Kā efektīvāk regulēt klientu plūsmu telpās?
  • Cik ilgi jāgaida rindā, lai ieietu telpās?

 

Klientu plūsmas uzskaites sistēma 

 

Dotā sistēma skaita ienākošos un aizejošos klientus reālajā laikā, tātad ir nepārtraukti zināms klientu skaits  telpās.  Ja  telpās  esošo  klientu skaits  pārsniedz  maksimāli  noteikto  pieļaujamo  klientu daudzumu telpās, sistēma informē ienākošos klientus un lūdz viņiem gaidīt rindā. 

 

Uzskaites sistēmas tehniskais risinājums

  • Klientu plūsmas uzskaites sistēma var tikt paplašināta līdz pat 32 uzskaites kamerām.
  • Uzskaites sistēmas precizitāte ir 90%.
  • Programmnodrošinājums ir lokalizēts, un informācija tiek izvadīta latviešu valodā.
  • Visās kamerās ir uzstādīts īpašs programmnodrošinājums klientu plūsmas uzskaites veikšanai. Gadījumā, ja vēlāk rodas nepieciešamība dotās kameras izmantot videonovērošanai, būs jāveic bezmaksas izmaiņas doto kameru programmnodrošinājumā.

 

Manufacturer information

Apsardzes pakalpojumi