Informācijas tehnoloģiju nodrošinājums attālinātai darbībai


DATI Group

Piedāvājam attālināta darba nodrošināšanai nepieciešamo IT un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu, pārkonfigurēšanu, apkalpi un atbilstību drošības prasībām nodrošināšanu.

 

Ieviešam:

  • Nodrošinājumu telekonferencēm (Skype, Microsoft Team, Zoom, u.tml.);
  • Interneta pieslēgumus arī lauku teritorijās.

Pārkonfigurējam jūsu IT sistēmas, lai nodrošinātu attālinātu piekļuvi tai un jūsu datiem.

 

Apkalpojam un uzturam IKT sistēmas.

 

Nodrošinām atbilstību drošības prasībām:

  • Sistēmu auditēšana;
  • Uzlaušanas un datu noplūdes novēršana.

Manufacturer information

SIA DATI Group is one of the leading information technology companies which offers high quality sophisticated technology solutions in Latvia, whose quality is ensured by process and quality management and highly qualified specialists.

SIA DATI Group does not only delivers and introduces product but also provides fast and high qualified support service and consultations for clients, which facilitates customer work and increases their market competitiveness.