Automatic speech recognition tool for Latvian language


Tilde

Tildes runas atpazinējs nodrošina latviešu valodas runas pārvēršanu tekstā no iepriekš ierakstīta audio/video faila. Risinājuma nodrošinātā kvalitāte atkarīga no audio kvalitātes, ierunātā teksta skaidrības, teksta specifikas u.tml. Runas atpazinējs trenēts, izmantojot vispārīgus attiecīgās valodas audiokorpusus, tādēļ tas nodrošina ikdienas sarunvalodas atpazīšanu, bet nav pielāgots telefona kanālu līniju audio specifikai, specifisku terminu, īpašvārdu, nosaukumu vai vietvārdu atpazīšanai.   

Runas atpazīšanas risinājums nodrošinās šādas galvenās iespējas: 

  • Latviešu valodas runas atpazīšana dažādu formātu audiofailos; 
  • Runas atpazīšanas API, lai varētu veidot integrētu meklēšanas iespēju audio un videoarhīvos; 
  • Rediģēšanas vidi, kurā pieejams automātiski atpazītais teksts no audio vai videofaila tālākai apstrādei – pēc-rediģēšanai un/vai satura analīzei. 

 

Manufacturer information

Tilde is a leading European language technology company. For over twenty years, we have created innovative products and services that enable languages in the digital era. We conduct cutting-edge research with partners from all over the world. Recently we have focused on artificial intelligence to develop new innovative translation tools, 3D/2D virtual assistants, and speech technologies.