Business partner assessment


BUREAU VERITAS LATVIA

Uzticams sadarbības partneris ir viena no veiksmes atslēgām uz stabilu biznesu. Lai iegūtu stabilu sadarbību un minimālus partneru darbības ietekmes riskus, Bureau Veritas piedāvā iegūt apliecinājumus par Jūsu apakšuzņēmēju, nomnieku, līguma izpildītāju, partneru atbilstību Jūsu noteiktajām vai citām definētām prasībām visdažādākajās jomās.

Otrās puses auditus varam veikt:
1) saņemot darba uzdevumu, izvērtēšanas kritērijus, kā arī nepieciešamo audita ziņojuma formu un Bureau Veritas atbilstošās jomas auditors veic otrās puses auditu, kura rezultātā klientam tiek iesniegts audita ziņojums par prasību izpildes līmeni;
2) piedāvājam izstrādāt audita izvērtēšanas kritērijus, novērtēšanas plānu, audita ziņojuma formu atbilstoši klienta vēlmēm un vajadzībām, un tad veikt otrās puses auditu;
3) piedāvājam veikt otrās puses auditu kopā ar klienta uzņēmuma pārstāvjiem, iekšējiem auditoriem, tādejādi veicot atbilstības izvērtēšanu un vienlaicīgi sniedzot klientiem iespēju papildināt un pilnveidot uzņēmuma iekšējo auditoru prasmes.

Ieguvumi:

  • Savlaicīgs risku novērtējums  biznesa drošībai, preventīvām darbībām pirms riski iestājušies;
  • Pārliecība par sava sadarbības partnera atbilstību vēlamajiem kritērijiem;
  • Pārliecība par rezultātu (kvalitāte, laiks, kvantitāte);
  • Situācijas vadāmība un prognozējamība.

 

Savlaicīgs risku novērtējums  biznesa drošībai, preventīvām darbībām pirms riski iestājušies;

Pārliecība par sava sadarbības partnera atbilstību vēlamajiem kritērijiem;

Pārliecība par rezultātu (kvalitāte, laiks, kvantitāte);

 

Situācijas vadāmība un prognozējamība.

 

Manufacturer information

Created in 1828, Bureau Veritas is a global leader in Testing, Inspection and Certification (TIC), delivering high quality services to help clients meet the growing challenges of quality, safety, environmental protection and social responsibility.
 

As a trusted partner, Bureau Veritas offers innovative solutions that go beyond simple compliance with regulations and standards, reducing risk, improving performance and promoting sustainable development.
 

Bureau Veritas core values include integrity and ethicsimpartial counsel and validation, customer focus and safety at work.