3 results.
  1. FLEXStor: mērogojama augstas veiktspējas ...

    FLEXStor ir “viss vienā” jeb hiperkonverģētas infrastruktūras risinājums, kurā ietilpst klasterēta skaitļošanas platforma, programmdefinēta datu glabātuve un virtualizācija.

  2. Event Management System

    The Event Management System ensures the effective and secure exchange of information between users and devices, ensuring the opportunity to make use of decentralized information for missions of a variety of type and scope.